eUniversity Guide for students Brochure Admission
+387 30 875 208; +387 30 875 221

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA „IES PLURILINGUE PINTOR COLMEIRO“ IZ ŠPANIJE

False False False False False
Published on 7.6.2017. u 13:53h

Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka i „IES Plurilingue Pintor Colmeiro“ iz Španije potpisali su Sporazum o naučnoj obrazovnoj i stručnoj suradnji.

Strane će međusobno sarađivati kroz razne oblike saradnje, a posebno kroz: Erasmus + razmjenu studenata, mogućnost zajedničkog organiziranja naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozija, seminara, radionica, razmjenu stručnih i naučnih informacija kroz razmjenu časopisa, elektronskih časopisa, publikacija, udžbeničke literature i drugog stručnog materijala, resursa i usluga na osnovu reciprociteta, izradu zajedničkih istraživačkih projekata, poticaj aktivnosti od zajedničkog interesa obje institucije, proučavanje problema od zajedničkog interesa i pronalaženje najboljih načina njihovog rješavanja, i druge oblike suradnje od zajedničkog interesa.

Predstavnici obje Institucije su izrazili zadovoljstvo potpisanim Sporazum i nadaju se brzoj realizaciji nekih od navedenih aktivnosti iz Sporazuma.

News

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >